Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Mangelduk!

Under mycket kort tid har mangelduken i tvättstugan på Sankt E 17

slitits sönder tre gånger. De som använder mangeln ombeds att

LÄSA INSTRUKTIONERNA, som finns vid mangeln

eller fråga  Ulf Närlund hur mangeln skall skötas.

OM något går sönder informera gärna styrelsen.

Den som har lånat stegen i tvättstugan ombeds ställa tillbaka denna, eftersom det är viktigt att kunna öppna fönstret, när torkning pågår.

Höjd månadsavgift

Som alla vet så har kostnadesläget ändrats, vilket innebär att föreningens löpande kostnader har ökat. Fönsterrenoveringen, som tyvärr blev uppskjuten pga pandemin, medför också en stor kostnad.

Styrelsen har därför beslutat att månadsavgiften skall höjas med 10 % tills vidare fr o m 1 april, 2023.

Fönsterrenoveringen

SENASTE NYTT

Renovering av våra fastigheters fönster har pågått en tid.

Renoveringen på Karlsviksgatan 18 avslutas före jul.

Renovering av återstående fönster på

Karlsviksgatan 16,

Sankt Eriksgatan 17,

Sankt Eriksgatan 19

fortsätter efter nyår 2023.