Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Cykelstölder – Lämna inte kvar cykelbatteriet i cykeln och vi ber er vara vaksamma på vilka som befinner sig på innergården!

Tyvärr har det förekommit stöld av cyklar och cykelbatterier på vår innergård. Alla ombeds därför att vara vaksamma på vilka som befinner sig på gården och undvik framförallt att lämna kvar cykelbatteriet i cykeln. Ser eller hör ni något misstänksamt så kontakta styrelsen direkt.

Mvh, Styrelsen

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Dag: Torsdag 24 augusti, 2023

Tid:   kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Förslag till tillägg till stadgarna, andra gången

9 §

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för en sådan bedömning. Besiktning av lägenhet efter förändring skall alltid utföras då förändringsförslaget tidigare har bedömts och godkänts av styrelsen. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för sådan besiktning, varvid kostnaden skall bäras av bostadsrättshavaren.

Vid försäljning av lägenhet skall säljaren innan överlåtelsen ombesörja att lägenheten godkänts i OVK-besiktning om väsentlig förändring har gjorts i kök och/eller badrum efter senaste godkända OVK.

  • Fyllnadsval av en ledamot i valberedningen
  • Avslutande

Välkomna!  Styrelsen

Planerat fjärrvärmeavbrott

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på Kungsholmen från Stockholm Exergi.

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-06-13 22:00
till 2023-06-14 06:00


Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

För mer information om avbrottet, besök var hemsida www.stockholmexergi.se/avbrott eller ring vår kundservice pa telefon 020-31 31 51, öppet helgfria vardagar 08.00-17.00

Stockholm Exergi erbjuder gratis avbrottsprenumeration. Med en avbrottsprenumeration fär du som boende eller näringsidkare information om planerade avbrott pa fjärrvärme och fjärrkyla via SMS eller e-post. För mer information om denna tänst kontakta vår kundservice pá 020-31 31 51.

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi


ÅRSMÖTE

Årets föreningsstämma äger rum torsdag 25 maj, kl 19.00.

Plats: Föreningslokalen Karlsviksgatan 18                                     

Extra festligheter pga föreningens 50-årsjubileum! Efter mötet bjuds på dryck och enklare förtäring.

För planeringens skull önskar styrelsen att de, som planerar komma meddelar detta till Gunilla Johnson.

gunilla.johnson.gj@gmail.com alt. sms 0705-251339

Välkomna! Styrelsen

Mangelduk!

Under mycket kort tid har mangelduken i tvättstugan på Sankt E 17

slitits sönder tre gånger. De som använder mangeln ombeds att

LÄSA INSTRUKTIONERNA, som finns vid mangeln

eller fråga  Ulf Närlund hur mangeln skall skötas.

OM något går sönder informera gärna styrelsen.

Den som har lånat stegen i tvättstugan ombeds ställa tillbaka denna, eftersom det är viktigt att kunna öppna fönstret, när torkning pågår.