Föreningsstämma – förhandsinformation

Föreningsstämma kommer att hållas torsdag 30 maj. Motioner till stämman skall inlämnas till styrelsen senast 12 maj.

Närmare information kommer.