Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning får endast göras efter styrelsens medgivande. Du kan läsa om andrahandsuthyrning i § 12 i föreningens stadgar.

Ladda ned blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

 Regler för andrahandsuthyrning

  1. All andrahandsuthyrning skall godkännas skriftligen av styrelsen innan uthyrningen får påbörjas.
  2. Förfrågan till styrelsen skall således ske i så rimlig tid att styrelsen får tid att överlägga.
  3. Särskilda skäl skall föreligga. Studier, arbete på annan ort, militärtjänstgöring, sjukdom hos nära anhörig är exempel på särskilda skäl. Observera att andra skäl kan finnas.
  4. Tidsperioden för andrahandsuthyrning skall alltid vara tidsbegränsad. I normalfallet beviljas andrahandsuthyrning högst ett år i taget.
  5. Medlemmen ansvarar för hyresgästen samt att denne eller annan person som medlemmen anvisar deltar i gemensamma gårdsdagar och andra möten/sammankomster i föreningen. Det ansvaret upphör inte trots andrahandsuthyrning.
  6. Kopia på uthyrningskontrakt skall tillhandahållas styrelsen.
  7. Medlemmen skall tillse att det finns en kontaktperson i Sverige om medlemmen själv befinner sig utomlands. Kontaktuppgifter till medlemmen under uthyrningstiden skall även de tillhandahållas styrelsen.
  8. Kontrolluppgift om andrahandsuthyrning kan komma att lämnas till skattemyndighet.
  9. Styrelsens rekommendation är att andrahandshyresgästen avsagt sig besittningsrätten innan uthyrningen påbörjas.