Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Skärgårdskontoret Ljusterö AB.

Föreningens kontaktperson är Christina Pettersson.

Skärgårdskontoret Ljusterö AB
Christina Pettersson
Box 70
184 03 Ljusterö
070-777 21 82
christina@skargardskontoret.se
www.skargardskontoret.se