Kategoriarkiv: Anslagstavlan

Almarna

Almarna kommer att fällas av Trädmästarna nu på

måndag den 24 januari.

Nya träd skall sedan planteras på gården. Vilket trädslag och närmare tidsplan kommer, så snart detta är beslutat.

Mvh Styrelsen

Kallelse till extra föreningsstämma Brf Karlsvik 39

Dag: Onsdag 27 oktober, 2021
Tid: kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen
  8. Avslutande

Välkomna!
Styrelsen

Inbrott

Okända personer påträffats i porten på Karlsviksgaten 18 och på gården.

Man har försökt ta sig in i tvättstugan och sannolikt förberett inbrott. Dessa personer försvann sedan till en av granngårdarna.

Det är viktigt att alla är uppmärksamma på objudna gäster och att vi alla se till att alla dörrar går i lås!

TACK!
Styrelsen

Planerat strömavbrott

Mellan perioden 2021-07-19 och 2021-07-23 kommer Ellevio byta till smartare elmätare dels i de gemensamma utrymmen (trapphus inkl källare, tvättstuga och föreningslokal) på Karlsviksgatan 18 och dels i lägenheterna på Karlsviksgatan 16 och Karlsviksgatan 18. Ellevio kommer åt mätarna via trapphuset så du behöver inte vara hemma.

Under denna tid kommer hissarna inte vara tillgängliga samt kan det bli avbrott i internetuppkopplingen. För mer information vänligen se anslag från Ellevio som finns uppsatta i trapphusen på Karlsviksgatan 16 och 18.

Gräsklippning i sommar

Under sommaren kommer föreningens robotgräsklippare klippa över- och nedre gården på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 6:00-9:00. Hjälp därför gärna till att ställa undan utemöblerna på tisdag, torsdag respektive söndag kväll så att gräsklipparen kommer åt hela gräsmattan.

Namnlappar på dörrarna

Det är inte tillåtet att sätta upp extra lappar med namn på inneboende i lägenheterna. Om lägenheten hyrs ut i andra hand skall tillstånd sökas hos styrelsen.

I övriga fall skall styrelsen kontaktas så att namnet på dörrens brevinkast kompletteras med den inneboendes namn alt. får ev post adresseras med c/o.

Gamla kläder i porten på Karlsviksgatan 16

I porten på Karlsviksgatan 16 ställer någon ut gamla kläder, byxor, skor, underkläder, jackor även sneakers och en stekpanna. Styrelsen har satt upp anslag om att detta naturligtvis inte får ske. Detta har pågått i åtskilliga veckor och styrelsen är nu mycket angelägen om att få kännedom om vem/vilka, som gör så här. Den som har något att upplysa om:
Kontakta ordf. Ulf Närlund

BRF Karlsvik 39´s brandskyddspolicy

Generellt om brandskyddspolicy
En brandskyddspolicy beskriver de ambitioner som företaget ska ha när det gäller vårt brandskydd.
Målsättningen med denna policy är att förebygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand och att säkerställa företagets verksamhet mot avbrott.

Det är BRF Karlsvik 39´s policy att:
Vi genom aktivt brandskyddsarbete ge de boende en trygg miljö.
Ha en bra brandskyddsorganisation samt en tydlig ansvarsfördelning.
Arbeta aktivt för att minimera risken för brand i de allmänna utrymmena.
Arbeta förebyggande för att förhindra att en brand sprider sig till andra brandceller
Ha ett fungerande kontrollsystem av brandrisker och brandskydd.
Ha ett fungerande underhåll av eventuell installerad brandskyddsutrustning.
Alla brandincidenter rapporteras till styrelsen eller liknande.

RÖJNING PÅ VINDAR OCH I KÄLLARE

  Ett transportföretag har anlitats för att avlägsna alla föremål, som förvaras utanför förråden i källare och på vindar

tisdagen den 20 april.

Det är inte tillåtet att förvara saker i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar- och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

Detta innebär att allt som nu förvaras utanför källar- och vindsförråd måste tas om hand av dem som äger föremålen. Dessa kommer annars att kastas.

Ev frågor besvaras av Ulf Närlund

Mvh

Styrelsen