Kategoriarkiv: Anslagstavlan

   Föreningen Karlsvik 39 behöver HJÄLP!

    1.     Det är nödvändigt att göra stambyte i föreningens fastigheter, och vi behöver all den kunskap och yrkesskicklighet som finns bland medlemmarna.

Styrelsen önskar därför att alla, som har en speciell kompetens eller kunskap

ex beträffande låssystem, ventilation, logistik, IT-kunskap, snickeri, brandskydd, ekonomi, ALLT TÄNKBART.

Stort som smått, skicka detta till styrelsen som en fråga. Vi försöker samla våra gemensamma förmågor.

Skicka det ni kan tänka er att bidra med till – utan förpliktelse! styrelsen@karlsvik39.se

2. Styrelsen behöver fler ledamöter under den kommande tiden. Den som vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär, vad man förväntas göra, hur ofta det är styrelsemöten etc. etc. etc.

Skicka frågor till – utan förpliktelse styrelsen@karlsvik39.se

SISTA GÅNGEN

Under det senaste året har mangelduken i tvättstugan på Sankt E 17

slitits sönder 5-6 gånger.

De som använder mangeln ombeds att

LÄSA INSTRUKTIONERNA, som finns vid mangeln

eller fråga styrelsen hur mangeln skall skötas.

Om mangelduken slits sönder igen kommer mangeln ej att repareras.

Beträffande planering av renoveringar före stambyte

Köksflyttar

Styrelsen godkänner inga fler köksflyttar, detta för att ventilationen inte är dimensionerad i andra rum för detta. Vilket medför att det blir stora störningar i luftcirkulationen och kan sluta med att luftsystemet helt slutar att fungera.

Renovering

Styrelsen godkänner inga ingrepp på vattenrör i dagsläget i köket/badrum, detta för planerat underhåll av stammar, som för närvarande enligt underhållsplan skall ske 2027/2028. Detta årtal kan komma att justeras beroende på hur stammarnas kondition utvecklas fram tills 2028.

Rör inga vattenledningar och/eller avlopp!

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att

INTE PÅ EGEN HAND UTFÖRA VVS-arbeten.

Vid anlitande av VVS-montör skall branschreglerna för

Säker Vatteninstallation följas i enlighet med föreningens stadgar

och anvisningar.

Vid frågor rörande vatten och avlopp kontaktas i första hand föreningens fastighetsskötare.

Åkerlunds tel. 08-390650

e-post: info@akerlundsfastighet.se

Jourtelefon: 08-187000

Alt. Totalrör tel. 0709-153539 eller 08-6593489

Information om Tvättstugorna

Vi vill informera er om en förändring som kommer att påverka våra tvättider i föreningen samt att torktumlaren tvättstugan på Karlsviksgatan 18 är under reparation

Tyvärr har vi observerat ett avvikande bokningsmönster i våra gemensamma tvättstugor. Tidigare har vi inte behövt reglera det men när det skapar besvär för övriga medlemmar har styrelsen på förekommen anledning därför beslutat att införa vissa begränsningar i tvättiderna för att säkerställa en rättvis och effektiv användning av tvättstugorna.

Om ni har några frågor eller funderingar angående dessa nya tvättider är ni välkomna att kontakta oss via tvattstugan@karlsvik39.se. Vi hoppas att alla hjälps åt skapa en trivsam miljö för oss boende på Karlsvik39.

Hälsningar Styrelsen

Information om planeringen av stambyte

Styrelsen har börjat en inledande planering av stambyte och renovering av trapphus – för indikativ start 2025-2027 – i våra fastigheter och dess finansiering där en finansieringsmöjlighet är att bygga bostäder på vindarna. Stammarna uppvisar brister i ökande grad, och hela planeringen är en lång process. Så snart det finns mer information i frågan, så kommer styrelsen att hålla informationsmöten och även extra föreningsstämmor.

Hälsningar Styrelsen