Kategoriarkiv: Anslagstavlan

Balkongöversyn

Styrelsen har avtalat med Björling Bygg som har lokaler längst ner i huset på Sankt Eriksgatan 17, att de ska göra en översyn av listerna på balkongerna hos dem som har balkong. På vissa balkonger har dessa lister torkat och släpper därför igenom vatten.

Raffe på Björling Bygg kunde inte genomföra det i höstas, då det blev för kallt för att applicera fogmassan. Nu är det lämpligt väder för att kunna fullfölja arbetet.

Ni som har balkonger där denna tätning inte hann göras i höstas

 kan antingen ringa dem och avtala tid när detta ska göras

 eller lägga er nyckel i deras brevlåda.

Nyckeln ska ligga i ett kuvert där det står ert namn, var ni bor och lägenhetsnummer. Lägg kuvertet i Björling Byggs brevlåda på nedre botten, Sankt Eriksgatan 17.

Ni som är hemma och vill avtala tid kan ringa dem på tel.nr  0736 23 41 71.

Med vänlig hälsning Styrelse

Inspektion av stammar i fastigheterna

Karlsviksgatan 16 Torsdag 11/4

Karlsviksgatan 18 Onsdag 17/4

Sankt Eriksgatan 17 fredag 12/4

Sankt Eriksgatan 19 Torsdag 18/4

Gällande inventering av kök, badrum och wc inför kommande stambyte

Styrelsen har upphandlat J Feldin Bygg & Invest AB , Jonas Feldin, för att ta fram

förfrågningshandlingar för kommande stambyte.

Som ett första led i detta kommer samtliga lägenheter och lokaler att inventeras

från kl 0830 på ovan angivna dagar. Start uppifrån och ner, och för detta behöver

vi Er medverkan för att få tillträde till lägenheterna och lokalerna.

Exakta tider när de kommer till just Er lägenhet är svårt att uppskatta men normalt så

tar det 10-15 minuter per lägenhet.

Har ni inte möjlighet att vara hemma denna dag, så ber vi Er att lämna nyckeln till en

granne, alternativt lägga det i Ulf Närlunds brevlåda på Sankt Eriksgatan 17

senast kl 0800 den aktuella dagen. Ulf kommer att för föreningens räkning delta vid

inventeringen, och även Dan Fors från Näset VVS AB som kommer att upprätta

VVS-delen av förfrågningsunderlaget.

Det är av stor vikt att vi kommer in i alla lägenheter för att få en så god bild som

möjligt av läget inför upprättandet av handlingarna. Många av lägenheterna har

genom åren byggts om, och vissa kök har flyttats och badrum byggts ut o s v.

Har ni frågor kring inventeringen så går det bra att ta kontakt med Jonas Feldin

via e-post: jonas@fbiab.com alt via telefon 070-420 02 68.

Vi tackar på förhand för Ert samarbete vid inventeringen.

Mvh Styrelsen

   Föreningen Karlsvik 39 behöver HJÄLP!

    1.     Det är nödvändigt att göra stambyte i föreningens fastigheter, och vi behöver all den kunskap och yrkesskicklighet som finns bland medlemmarna.

Styrelsen önskar därför att alla, som har en speciell kompetens eller kunskap

ex beträffande låssystem, ventilation, logistik, IT-kunskap, snickeri, brandskydd, ekonomi, ALLT TÄNKBART.

Stort som smått, skicka detta till styrelsen som en fråga. Vi försöker samla våra gemensamma förmågor.

Skicka det ni kan tänka er att bidra med till – utan förpliktelse! styrelsen@karlsvik39.se

2. Styrelsen behöver fler ledamöter under den kommande tiden. Den som vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär, vad man förväntas göra, hur ofta det är styrelsemöten etc. etc. etc.

Skicka frågor till – utan förpliktelse styrelsen@karlsvik39.se

SISTA GÅNGEN

Under det senaste året har mangelduken i tvättstugan på Sankt E 17

slitits sönder 5-6 gånger.

De som använder mangeln ombeds att

LÄSA INSTRUKTIONERNA, som finns vid mangeln

eller fråga styrelsen hur mangeln skall skötas.

Om mangelduken slits sönder igen kommer mangeln ej att repareras.

Beträffande planering av renoveringar före stambyte

Köksflyttar

Styrelsen godkänner inga fler köksflyttar, detta för att ventilationen inte är dimensionerad i andra rum för detta. Vilket medför att det blir stora störningar i luftcirkulationen och kan sluta med att luftsystemet helt slutar att fungera.

Renovering

Styrelsen godkänner inga ingrepp på vattenrör i dagsläget i köket/badrum, detta för planerat underhåll av stammar, som för närvarande enligt underhållsplan skall ske 2027/2028. Detta årtal kan komma att justeras beroende på hur stammarnas kondition utvecklas fram tills 2028.

Rör inga vattenledningar och/eller avlopp!

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att

INTE PÅ EGEN HAND UTFÖRA VVS-arbeten.

Vid anlitande av VVS-montör skall branschreglerna för

Säker Vatteninstallation följas i enlighet med föreningens stadgar

och anvisningar.

Vid frågor rörande vatten och avlopp kontaktas i första hand föreningens fastighetsskötare.

Åkerlunds tel. 08-390650

e-post: info@akerlundsfastighet.se

Jourtelefon: 08-187000

Alt. Totalrör tel. 0709-153539 eller 08-6593489