Inspektion av stammar i fastigheterna

Karlsviksgatan 16 Torsdag 11/4

Karlsviksgatan 18 Onsdag 17/4

Sankt Eriksgatan 17 fredag 12/4

Sankt Eriksgatan 19 Torsdag 18/4

Gällande inventering av kök, badrum och wc inför kommande stambyte

Styrelsen har upphandlat J Feldin Bygg & Invest AB , Jonas Feldin, för att ta fram

förfrågningshandlingar för kommande stambyte.

Som ett första led i detta kommer samtliga lägenheter och lokaler att inventeras

från kl 0830 på ovan angivna dagar. Start uppifrån och ner, och för detta behöver

vi Er medverkan för att få tillträde till lägenheterna och lokalerna.

Exakta tider när de kommer till just Er lägenhet är svårt att uppskatta men normalt så

tar det 10-15 minuter per lägenhet.

Har ni inte möjlighet att vara hemma denna dag, så ber vi Er att lämna nyckeln till en

granne, alternativt lägga det i Ulf Närlunds brevlåda på Sankt Eriksgatan 17

senast kl 0800 den aktuella dagen. Ulf kommer att för föreningens räkning delta vid

inventeringen, och även Dan Fors från Näset VVS AB som kommer att upprätta

VVS-delen av förfrågningsunderlaget.

Det är av stor vikt att vi kommer in i alla lägenheter för att få en så god bild som

möjligt av läget inför upprättandet av handlingarna. Många av lägenheterna har

genom åren byggts om, och vissa kök har flyttats och badrum byggts ut o s v.

Har ni frågor kring inventeringen så går det bra att ta kontakt med Jonas Feldin

via e-post: jonas@fbiab.com alt via telefon 070-420 02 68.

Vi tackar på förhand för Ert samarbete vid inventeringen.

Mvh Styrelsen