Beträffande planering av renoveringar före stambyte

Köksflyttar

Styrelsen godkänner inga fler köksflyttar, detta för att ventilationen inte är dimensionerad i andra rum för detta. Vilket medför att det blir stora störningar i luftcirkulationen och kan sluta med att luftsystemet helt slutar att fungera.

Renovering

Styrelsen godkänner inga ingrepp på vattenrör i dagsläget i köket/badrum, detta för planerat underhåll av stammar, som för närvarande enligt underhållsplan skall ske 2027/2028. Detta årtal kan komma att justeras beroende på hur stammarnas kondition utvecklas fram tills 2028.