Inventering av stammar inför stambyte

Hej och Glad Påsk alla medlemmar!

Inför kommande stambyte behöver vi genomföra en inventering av de stammar som finns i huskropparna på K16, K18, S17 och S19. Projektledare för stambytet, Jonas Feldin ( J Feldin Bygg & Invest AB ) kommer tillsammans med VVS-konsulter under två dagar den 11-12 april att inventera stammarna så många lägenheter som möjligt.

Är du inte hemma den 11-12 april? Då kan du antingen lämna in dina nycklar till Jonas på morgonen eller i förväg till styrelsemedlemmarna i arbetsgruppen för stambytet: Gina Blücher eller Christian Pernold.

Mer information hur det ska gå till praktiskt kommer under veckan.

Mvh, Styrelsen