Författararkiv: Styrelsen

Gamla kläder i porten på Karlsviksgatan 16

I porten på Karlsviksgatan 16 ställer någon ut gamla kläder, byxor, skor, underkläder, jackor även sneakers och en stekpanna. Styrelsen har satt upp anslag om att detta naturligtvis inte får ske. Detta har pågått i åtskilliga veckor och styrelsen är nu mycket angelägen om att få kännedom om vem/vilka, som gör så här. Den som har något att upplysa om:
Kontakta ordf. Ulf Närlund

BRF Karlsvik 39´s brandskyddspolicy

Generellt om brandskyddspolicy
En brandskyddspolicy beskriver de ambitioner som företaget ska ha när det gäller vårt brandskydd.
Målsättningen med denna policy är att förebygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand och att säkerställa företagets verksamhet mot avbrott.

Det är BRF Karlsvik 39´s policy att:
Vi genom aktivt brandskyddsarbete ge de boende en trygg miljö.
Ha en bra brandskyddsorganisation samt en tydlig ansvarsfördelning.
Arbeta aktivt för att minimera risken för brand i de allmänna utrymmena.
Arbeta förebyggande för att förhindra att en brand sprider sig till andra brandceller
Ha ett fungerande kontrollsystem av brandrisker och brandskydd.
Ha ett fungerande underhåll av eventuell installerad brandskyddsutrustning.
Alla brandincidenter rapporteras till styrelsen eller liknande.

RÖJNING PÅ VINDAR OCH I KÄLLARE

  Ett transportföretag har anlitats för att avlägsna alla föremål, som förvaras utanför förråden i källare och på vindar

tisdagen den 20 april.

Det är inte tillåtet att förvara saker i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar- och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

Detta innebär att allt som nu förvaras utanför källar- och vindsförråd måste tas om hand av dem som äger föremålen. Dessa kommer annars att kastas.

Ev frågor besvaras av Ulf Närlund

Mvh

Styrelsen

VARNING FÖR BEDRÄGERIER

Denna information beror på att flera medlemmar i föreningen har råkat ut för försök till bankbedrägeri. Enligt polisen är följande ett vanligt försök. Detta rågade jag ut för. En vältalig och lätt stressad herre ringer upp och meddelar att ett av mina kontokort på Swedbank blivit kapat och kontot har delvis tömts på pengar. Eftersom jag inte har något konto på denna bank, så säger jag att det måste vara fel, mina konton finns hos Handelsbanken. Efter 10 minuter ringer en annan herre upp och säger att han från Handelsbanken, och att bankerna har gemensamma rutiner för att spåra trojaner, som just nu infekterar bankerna IT-system. Man behöver min hjälp för att spåra dessa. (Efteråt hör jag precis hur det är upplagt, men inte när det pågår!!!!) Banken behöver min banklegitimation genom att jag loggar in på min bankdosa, där det kommer en sifferkombination, som skall besvaras med id-koden. Detta gör jag, tre gånger och ”banktjänstemannen ” tackar och säger att jag inte bör röra mina konton på 24 timmar för att inte störa processen, och samtalet avslutas. Efter 10 minuter börjar jag fatta, och ringer upp Handelsbanken som ögonblickligen spärrar min bankdosa, och ber mig polisanmäla händelsen. Polisen är mycket intresserad av alla detaljer och ber mig sprida detta. Hela förfarandet är väl känt hos polisen. Eftersom vi är en hel del äldre i föreningen, så vill jag varna alla! Gunilla Johnson

Uppsägning av abonnemang Telenor

Nu efter övergången till Ownit kommer abonnemangen hos Telenor sägas upp automatiskt. De som fått faktura som sträcker efter Ownits driftsättning kommer få denna faktura krediterad.

Samtliga berörda kommer kontaktas, om ni ändå inte hör något vänligen kontakt Teleonor’s kundtjänst.

Intresseanmälan för hobbyrum

Föreningen håller på att göra om ett av utrymmena i källaren på
S:t Eriksgatan 19 till ett hobbyrum. Där kommer ni som medlemmar mot en årsavgift på 1000 kr att kunna arbeta med olika hobbyprojekt som till exempel att bygga en bokhylla, måla om en möbel eller snickra i allmänhet.

Under kommande två veckor kommer vi ta de första intresseanmälningarna och dessa skickas till hobbyrum@karlsvik39.se.

Ansvarige, Christian Pernold, återkopplar med mer information.

Hoppas vi får glädje av denna gemensamma yta!

Mvh, Styrelsen och ansvarige Christian Pernold

Kabeldragning från TMK

Ni som har beställt kabeldragning från TMK för inkoppling av Wifi-router och Tv-box från Ownit kommer även få hjälp med aktivering+inkoppling när TMK är på plats.

Behöver någon mer hjälp på plats kontakta bredband2021@karlsvik39.se.

Påminnelse TV-box och WIFI-router

En vänlig påminnelse till de medlemmar som inte hämtat ut sin TV-box och router för Ownit bredband. Vi finns på plats i källarförrådet på Sankt Eriksgatan 19, se skyltar, under följande tider:
– Onsdag 2021-01-20 17:00-18:00
– Torsdag 2021-01-21 09:00-10:00

Har du inte möjlighet att komma under tiderna ovan kontakta bredband2021@karlsvik39.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen