Författararkiv: Styrelsen

Almarna

Almarna kommer att fällas av Trädmästarna nu på

måndag den 24 januari.

Nya träd skall sedan planteras på gården. Vilket trädslag och närmare tidsplan kommer, så snart detta är beslutat.

Mvh Styrelsen

Stulna mattor

Entrémattorna i porten på Sankt Eriksgatan 17 har stulits.

För att förhindra dessa stölder är det av yttersta vikt att alla ser till att ytterdörrarna inte står öppna utan blir ordentligt stängda.

Röjning på vindar och i källare

2021-11-15

Ett transportföretag har anlitats för att avlägsna alla föremål, som förvaras utanför förråden i källare och på vindar

Detta äger rum Onsdagen 24 november.

Det är inte tillåtet att förvara saker i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar- och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

Detta innebär att allt som nu förvaras utanför källar- och vindsförråd måste tas om hand av dem som äger föremålen. Dessa kommer annars att kastas.

Almarna

Vid försök att ordna provtagning på almarna

dvs att ta träddelar, som sedan ska analyseras, har vi fått svar att det inte är möjligt att genomföra denna provtagning i Sverige pga att det inte finns kunskap om sådan teknik.

Styrelsen har därför beslutat att de sjuka almarna skall fällas. Detta är planerat till den 24 januari, 2022. Nya träd skall sedan planteras på gården. Vilket trädslag och närmare tidsplan kommer, så snart detta är beslutat.

Kallelse till extra föreningsstämma Brf Karlsvik 39

Dag: Onsdag 27 oktober, 2021
Tid: kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen
  8. Avslutande

Välkomna!
Styrelsen

Inbrott

Okända personer påträffats i porten på Karlsviksgaten 18 och på gården.

Man har försökt ta sig in i tvättstugan och sannolikt förberett inbrott. Dessa personer försvann sedan till en av granngårdarna.

Det är viktigt att alla är uppmärksamma på objudna gäster och att vi alla se till att alla dörrar går i lås!

TACK!
Styrelsen

Planerat strömavbrott

Mellan perioden 2021-07-19 och 2021-07-23 kommer Ellevio byta till smartare elmätare dels i de gemensamma utrymmen (trapphus inkl källare, tvättstuga och föreningslokal) på Karlsviksgatan 18 och dels i lägenheterna på Karlsviksgatan 16 och Karlsviksgatan 18. Ellevio kommer åt mätarna via trapphuset så du behöver inte vara hemma.

Under denna tid kommer hissarna inte vara tillgängliga samt kan det bli avbrott i internetuppkopplingen. För mer information vänligen se anslag från Ellevio som finns uppsatta i trapphusen på Karlsviksgatan 16 och 18.

Gräsklippning i sommar

Under sommaren kommer föreningens robotgräsklippare klippa över- och nedre gården på måndagar, onsdagar och fredagar mellan kl 6:00-9:00. Hjälp därför gärna till att ställa undan utemöblerna på tisdag, torsdag respektive söndag kväll så att gräsklipparen kommer åt hela gräsmattan.