Författararkiv: Styrelsen

Fönsterrenoveringen

SENASTE NYTT

Renovering av våra fastigheters fönster har pågått en tid.

Renoveringen på Karlsviksgatan 18 avslutas före jul.

Renovering av återstående fönster på

Karlsviksgatan 16,

Sankt Eriksgatan 17,

Sankt Eriksgatan 19

fortsätter efter nyår 2023.

FORTSATT renovering av fönster

Renovering av våra fastigheters fönster pågår nu på

Sankt Eriksgatan 17 och 19.

Renoveringen kommer att fortsätta om 2½ – 3 veckor på

Karlsviksgatan 16 och 18, våning 4½ och 4.

Alla berörda lägenheter får meddelande direkt i brevlådan om tider, nyckelhantering, kontaktpersoner etc av Penselkompaniet, innan arbetet påbörjas.

Fönsterrenoveringen fortsätter

Arbetet med fönsterrenoveringen på Sankt Eriksgatan 17 och 19, våning 5,5 och 6 kommer att starta vecka 42.

Alla berörda lägenheter kommer inom kort att få information i brevlådan om tider, nyckelhantering samt kontaktpersoner.

Om ni inte är hemma under denna tid kan man lämna nyckel till ordförande Ulf Närlund.

Ny lag från och med den 1 januari 2023

I stadgarna för Karlsvik 39 står det tydligt att föreningen har ansvar för att hålla fastigheten i gott skick och bostadsrättsinnehavarens ansvar är lägenhetens inre skick. Innan ombyggnad/renovering sker ska styrelsen kontaktas. På föreningens hemsida finns ett ABC som ger en del vägledning. 

Den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2023 lägger ett ännu större ansvar på bostadsrättsinnehavaren vad gäller att informera styrelsen om vilka åtgärder som denne planerar att utföra i sin lägenhet. Om ombyggnad/renovering sker utan medgivande har föreningen rätt att säga upp en bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsinnehavaren får alltså ett större ansvar för att presentera en utredning, som visar att åtgärderna inte leder till olägenheter eller skada. Den nya lagen innebär också att vid tvist sker prövningen i hyresnämnden. Hemförsäkringens rättsskydd gäller inte i hyresnämnden.