Föreningen Karlsvik 39 behöver HJÄLP!

    1.     Det är nödvändigt att göra stambyte i föreningens fastigheter, och vi behöver all den kunskap och yrkesskicklighet som finns bland medlemmarna.

Styrelsen önskar därför att alla, som har en speciell kompetens eller kunskap

ex beträffande låssystem, ventilation, logistik, IT-kunskap, snickeri, brandskydd, ekonomi, ALLT TÄNKBART.

Stort som smått, skicka detta till styrelsen som en fråga. Vi försöker samla våra gemensamma förmågor.

Skicka det ni kan tänka er att bidra med till – utan förpliktelse! styrelsen@karlsvik39.se

2. Styrelsen behöver fler ledamöter under den kommande tiden. Den som vill veta mer om vad styrelsearbetet innebär, vad man förväntas göra, hur ofta det är styrelsemöten etc. etc. etc.

Skicka frågor till – utan förpliktelse styrelsen@karlsvik39.se