Sopsortering

Sopnedkasten på varje våningsplan gäller endast hushållssopor. För andra sopor vänligen läs nedan:  

ÅTERVINNING
I gången mot Sankt Eriksgatan finns insamlingsbehållare för: 

Tidningar: Källsortering av tidningar och returpapper innebär dags- och veckotidningar, reklamblad, magasin, olika kataloger så som postorderkataloger, resekataloger, telefonkataloger och liknande samt broschyrer och skriv/ritpapper.
Observera att kuvert ska kastas i hushållssopor. 

Matrester: Komposterbart matavfall samlas i särskilda avfallspåsar, tänk på att inte fylla påsarna mer än till den markerade linjen samt ta två påsar vid behov. 

Metall: Sprayburkar, kapsyler, konservburkar, aluminiumfolie, folien från exempelvis crème fraicheburken, värmeljushållare, formar samt torra och urskrapade målarburkar. 

Glas: Glasförpackningar är bland annat olika burkar och flaskor. Färgat och ofärgat glas måste källsorteras var för sig. 

Plast: Plastförpackningar ska källsorteras och lämnas i samma behållare oavsett om det är en hård eller en mjuk plastförpackning. Plastförpackningar innebär bland annat hårda och mjuka bärkassar, plasttuber, plastpåsar, frigolit, hinkar, flaskor och olika typer av refillpaket.  

Papper: Exempelvis bärkassar, mjölk- och juiceförpackningar (tänk på att lägga skruvkork i plast i insamlingen för plastförpackningar), pastapaket, presentpapper, sockerpåsar eller gamla wellpapplådor till tv, stereo och möbler.  

Var noga med att vika ihop förpackningar ordentligt så det tar så lite plats som möjligt.  

Behållarna töms enligt schema som finns anslaget på väggen i gången. 

Läs mer om sopsortering på:  

http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning 

http://www.återvinningstockholm.se/kallsortering 

 

I GROVSOPRUMMET FÅR FÖLJANDE SLÄNGAS 

Mindre grovsopor: Avfall som normalt uppkommer i ett hushåll och som inte kan lämnas i ordinarie sopkärl till exempel mindre möbler, textilier och husgeråd. Mindre mängd trämaterial från hobby-verksamhet går bra liksom trädgårdsavfall.  

Försök att komprimera så det tar så lite plats som möjligt. Överfyll inte grovsopkärlet.  

Elskrot: Mindre apparater så som klockor, leksaker, hushålls-apparater, verktyg, armaturer och datortillbehör. 
Större föremål ska fraktas bort till återvinning eller miljöstation av innehavaren själv.  

Ljuskällor: Glödlampor, lysrör och lågenergilampor slängs i särskild avsedd behållare.   

Batterier: Batterier slängs i särskild avsedd behållare.  

FÖLJANDE FÅR INTE SLÄNGAS I GROVSOPRUMMET 

Du ansvarar själv för bortforsling av detta avfall till rätt ställe.  

Färgrester och andra kemiska produkter: Lämnas vid bensinstation (exempelvis Preem macken vid Norr Mälarstrand) eller återvinningscentral.  

Vitvaror: Vitvaror så som tvättmaskin, kylskåp, spis och TV transporteras till återvinning.  

Byggavfall: Virke från rivning eller ombyggnad, badkar och toalettstol, kakel, klinkers och liknande transporteras till återvinningscentral 

EXEMPEL PÅ ÅTERVINNINGSCENTRAL DÄR DU KAN SLÄNGA AVFALL 

Roslagstulls återbruk  

Cedersdalsgatan 7, Stockholm 

Bromma återvinningscentral  

Linta Gårdsväg 16, Bromma. 

Är du osäker på vad du ska göra med föremål eller avfall läs på Stockholms vatten och avfalls hemsida (http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning) alternativ kontakta någon i styrelsen.