Om föreningen

Föreningsadress (Hit skickas ex inträde/utträde i föreningen)
BRF Karlsvik 39
Karlsviksgatan 18, NB
112 41 Stockholm

Organisationsnummer
702002-8663

Ordförande
Gunilla Johnson
ordforande@karlsvik39.se

Fastighetsbeteckning och adresser
Karlsvik 39: Sankt Eriksgatan 19, Karlsviksgatan 18
Karlsvik 40: Sankt Eriksgatan 17, Karlsviksgatan 16

Arkitekt: Hagström & Ekman
Byggnadsår: 1912
Ombyggnadsår: 1973
Antal bostadsrättlägenheter: 86
Antal lokaler: 8
Garageplats: Finns ej i fastigheten

Energideklaration
Energideklarationen för fastigheten Karlsvik 39 gäller för alla fyra hus i föreningen.

Medlemskap och överlåtelse
Godkännes juridisk person som medlem för privat ändamål: Nej
Accepteras delat ägande, ex mor/far delar ägandet av bostadsrätten med dotter/son: Ja
Överlåtelseavgift i samband med överlåtelsen: Ja
Pantsättningsavgift i samband med överlåtelsen: Ja
Krav på deltagande vid gemensamma åtgärder: Solidariskt ansvar

Kända förändringar av föreningens ekonomi
Beslut om en löpande, årlig höjning av medlemmarnas månadsavgift med 2 % från och med 1 jan 2018 (styrelsemöte den 7 december 2017) för att täcka ökande driftskostnader.

Inkluderat i månadsavgift
– Fjärrvärme.
– Vatten.
– Bredband (1 Gbit/s), TV och IP-telefoni från Ownit.
– Kabel-TV från Comhem.
– Fri tillgång till bastulokal, föreningslokal och tvättstugor.
Avgiften erlägges månadsvis i förskott. Ett källarförråd tillhör varje lägenhet (extra förråd kan hyras mot avgift och enligt köplacering).

Obligatoriska avgifter utöver månadsavgiften
I början på året tillkommer en avgift för de lägenheter som har balkong, denna avgift är 1 % av PBB.

Avfallssortering
Finns kärl för matavfall, plast, glas, papper och metall i föreningen. Regelbunden tömning enligt anslag i anslutning till kärlen på gården.

Utförda förbättrings- och underhållsåtgärder
1973 VA-stammar
1973 Elstammar
1990 Takrenovering
2000 Fönsterrenovering
2008 Stamspolning
2008 Ny värmeväxlare för fjärrvärme
2008 Installation av energisnåla tvättmaskiner
2010 Hissrenovering
2011 Fönsterrenovering etapp 1
2011 Balkongbygge
2012 Fönsterrenovering etapp 2
2012 Balkongbygge
2012 Justering av värmeinflöde till element
2013 Fönsterrenovering etapp 3
2014 Fasadrenovering
2014 LED-belysning i trapphus
2015 Fönsterrenovering etapp 4
2015 OVK
2016 Stamspolning
2016 Fönsterrenovering etapp 5 (av 5)
2016 Uppföljning av åtgärder efter OVK
2016 Lackning och slipning av entrédörrar
2017 Renovering av barnvagnsrum
2017 Ommålning av källarplan
2017 LED-belysning i tvättstugorna
2018 Gårdsrenovering
2019 Förbättring av belysning i passagen mot S:t Eriksgatan
2020 Stamspolning
2020 Ommålning av källarplan
2021 Renovering av pentry/toa i föreningslokalen
2021 Byte av TV och bredbandsleverantör till OWNIT
2021 Montering av elektrisk dörröppnare i grinden mellan S17-S19
2021 OVK besiktning
2022 Översyn målning av fönster

Planerade större underhåll

(Uppdaterat 2023-06-04)