Kontakta styrelsen

Styrelsen 2023-2024

E-postadress: styrelsen@karlsvik39.se

Ordförande
Gunilla Johnson
07O-525 13 39

Vice ordf., sekreterare
Helena Adler Berillon
073-O21 42 19

Ledamöter
Gunnar Andersson
073-2O2 29 17

Gina Blücher
073-442 77 5O

Christian Pernold
O73-987 I2 65

Suppleanter
Eva Ekerman
07O-464 45 06

Håkan Lundgren
O76-833 99 93