Bilder/foton från badrum-/köksrenoveringar som visar föreningens rör och stammar.

Som en del i slutskedet av inventeringen inför kommande stambyte efterfrågar vi bilder och foton från renoveringar gjorda i medlemmarnas badrum/kök.

Lyckas ni gräva fram några foton och/eller dokumentation från era arkiv får ni gärna skicka det till vår projektledare: jonas@fbiab.com

Mvh, Styrelsen