SISTA GÅNGEN

Under det senaste året har mangelduken i tvättstugan på Sankt E 17

slitits sönder 5-6 gånger.

De som använder mangeln ombeds att

LÄSA INSTRUKTIONERNA, som finns vid mangeln

eller fråga styrelsen hur mangeln skall skötas.

Om mangelduken slits sönder igen kommer mangeln ej att repareras.