Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Rör inga vattenledningar och/eller avlopp!

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att

INTE PÅ EGEN HAND UTFÖRA VVS-arbeten.

Vid anlitande av VVS-montör skall branschreglerna för

Säker Vatteninstallation följas i enlighet med föreningens stadgar

och anvisningar.

Vid frågor rörande vatten och avlopp kontaktas i första hand föreningens fastighetsskötare.

Åkerlunds tel. 08-390650

e-post: info@akerlundsfastighet.se

Jourtelefon: 08-187000

Alt. Totalrör tel. 0709-153539 eller 08-6593489

CYKELRENSNING

PÅMINNELSE

1 november 2023

UPPMÄRKNING

Märk din cykel med en lapp med ditt namn, hus (K16, K18, S17, S19) samt lägenhetsnummer.

Datumet ovan rensas alla cyklar utan namnlapp. Rensningen sker för att

skapa mer utrymme för alla cyklar, som används

HÄMTNING

Onsdag 1/11 fraktas alla cyklar utan namnlapp bort för att förvaras i karantän i 3 månader.

Om en cykel blir felaktigt bortforslad återfås den genom att mejla

info@iRecycle.se

Ange då vilket datum var rensningen? Beskriv cykeln, ungefärlig storlek, modell,

färg, om något annat utmärker cykeln.

Kostnad 350kr att återfå cykeln på Döbelnsgatan 52, Stockholm. 073-444 9999

CYKELRENSNING 1 NOVEMBER

UPPMÄRKNING

Märk din cykel med en lapp med ditt namn, hus (K16, K18, S17, S19) samt lägenhetsnummer.

Datumet ovan rensas alla cyklar utan namnlapp. Rensningen sker för att

skapa mer utrymme för alla cyklar, som används

HÄMTNING

Onsdag 1/11 fraktas alla cyklar utan namnlapp bort för att förvaras i karantän i 3 månader.

Om en cykel blir felaktigt bortforslad återfås den genom att mejla

info@iRecycle.se

Ange då vilket datum var rensningen? Beskriv cykeln, ungefärlig storlek, modell,

färg, om något annat utmärker cykeln.

Kostnad 350kr att återfå cykeln på Döbelnsgatan 52, Stockholm. 073-444 9999

Balkongöversyn

Styrelsen har avtalat med Björling Bygg som har lokaler längst ner i huset på Sankt Eriksgatan 17, att de ska göra en översyn av listerna på balkongerna hos dem som har balkong. På vissa balkonger har dessa lister torkat och släpper därför igenom vatten.

Raffe på Björling Bygg vill gärna göra det så fort som möjligt, då de är beroende av bra väder. Därför bör det göras under nästa vecka eller veckan därefter.

Ni som har balkonger kan antingen ringa dem och avtala tid när detta ska göras eller lägga er nyckel i deras brevlåda.

Nyckeln ska ligga i ett kuvert där det står ert namn, var ni bor och lägenhetsnummer. Lägg kuvertet i Björling Byggs brevlåda på nedre botten, Sankt Eriksgatan 17.

Ni som är hemma och vill avtala tid kan ringa dem på tel.nr  0736 23 41 71.

Cykelstölder – Lämna inte kvar cykelbatteriet i cykeln och vi ber er vara vaksamma på vilka som befinner sig på innergården!

Tyvärr har det förekommit stöld av cyklar och cykelbatterier på vår innergård. Alla ombeds därför att vara vaksamma på vilka som befinner sig på gården och undvik framförallt att lämna kvar cykelbatteriet i cykeln. Ser eller hör ni något misstänksamt så kontakta styrelsen direkt.

Mvh, Styrelsen

Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Dag: Torsdag 24 augusti, 2023

Tid:   kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Förslag till tillägg till stadgarna, andra gången

9 §

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för en sådan bedömning. Besiktning av lägenhet efter förändring skall alltid utföras då förändringsförslaget tidigare har bedömts och godkänts av styrelsen. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för sådan besiktning, varvid kostnaden skall bäras av bostadsrättshavaren.

Vid försäljning av lägenhet skall säljaren innan överlåtelsen ombesörja att lägenheten godkänts i OVK-besiktning om väsentlig förändring har gjorts i kök och/eller badrum efter senaste godkända OVK.

  • Fyllnadsval av en ledamot i valberedningen
  • Avslutande

Välkomna!  Styrelsen

Planerat fjärrvärmeavbrott

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet på Kungsholmen från Stockholm Exergi.

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2023-06-13 22:00
till 2023-06-14 06:00


Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

För mer information om avbrottet, besök var hemsida www.stockholmexergi.se/avbrott eller ring vår kundservice pa telefon 020-31 31 51, öppet helgfria vardagar 08.00-17.00

Stockholm Exergi erbjuder gratis avbrottsprenumeration. Med en avbrottsprenumeration fär du som boende eller näringsidkare information om planerade avbrott pa fjärrvärme och fjärrkyla via SMS eller e-post. För mer information om denna tänst kontakta vår kundservice pá 020-31 31 51.

Med vänlig hälsning
Stockholm Exergi