Tvättstugor

Föreningen har två tvättstugor, belägna på Karlsviksgatan 18 och Sankt Eriksgatan 17.

TVÄTTIDER 

Vardagar  08:00-22:00 
Lördag, söndag och helgdagar  10:00-22:00 

Vänligen respektera tvättiderna då ljudet vandrar upp i huset och stör boende i lägenheterna ovanför. 

BOKA TVÄTTID
Bokning sker via Boka tvättid appen eller via bokningstavlorna som finns i anknytning till föreningslokalen samt tvättstugorna. För inloggningsuppgifter vänligen kontakta tvattstugan@karlsvik39.se.  

REGLER TVÄTTID
Det är endast tillåtet att ha två tvättpass bokade i förväg.
Bokningen förfaller efter en timme om du ej har påbörjat ditt tvättpass  

NÄR DU TVÄTTAR
Öppna fönstret när torktumlaren eller torkskåpet är igång annars skapas ett undertryck som kan leda till att maskinerna blir överhettade.  

Det är förbjudet att tvätta bygel Bh:ar i maskinerna om inte tvättpåse används. 

STÄDNING
Det är viktigt att vi alla städar efter oss när vi använder tvättstugan. Nedan följer en checklista på städning, gå gärna igenom efter varje tvätt:  

  • Rengör tvättmaskiner och torka bort tvättmedel 
  • Torka ur torkskåpen så att ludd och smuts försvinner 
  • Gör rent filtret i torktumlaren, töm lådan med ludd och rengör borsten  
  • Lämna luckor för tvättmedel, dörrar till tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp öppna så maskinerna luftas ur 
  • Rulla ut mangelduken om den är fuktig, annars finns risk att valsarna spricker 
  • Spola eller dammsug golvet 
  • Rensa sopborstar från damm och hårtussar  
  • Ta bort ludd och annan smuts från golvbrunnens galler 
  • Stäng alla fönster 

MASKINFEL 

Vid maskinfel vänligen ring till ordförande eller maila till maskinfel@karlsvik39.se.  


LAUNDRY ROOM RULES 

Laundry room hours: 

Mon-Fri  08:00 am  10:00 pm 
SatSun  10:00 am – 10:00 pm 

Please respect washing timesIt is not permitted to use someone else’s laundry time.  

After finishing washing you need to clean up. Wipe off the washing machines and clean away any residue detergent. Remove fluff and sand from filters in dryers. Return cleaning equipment to the proper locations. 

After washing, also make sure that all windows are closed.