Balkongöversyn

Styrelsen har avtalat med Björling Bygg som har lokaler längst ner i huset på Sankt Eriksgatan 17, att de ska göra en översyn av listerna på balkongerna hos dem som har balkong. På vissa balkonger har dessa lister torkat och släpper därför igenom vatten.

Raffe på Björling Bygg kunde inte genomföra det i höstas, då det blev för kallt för att applicera fogmassan. Nu är det lämpligt väder för att kunna fullfölja arbetet.

Ni som har balkonger där denna tätning inte hann göras i höstas

 kan antingen ringa dem och avtala tid när detta ska göras

 eller lägga er nyckel i deras brevlåda.

Nyckeln ska ligga i ett kuvert där det står ert namn, var ni bor och lägenhetsnummer. Lägg kuvertet i Björling Byggs brevlåda på nedre botten, Sankt Eriksgatan 17.

Ni som är hemma och vill avtala tid kan ringa dem på tel.nr  0736 23 41 71.

Med vänlig hälsning Styrelse