Rör inga vattenledningar och/eller avlopp!

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att

INTE PÅ EGEN HAND UTFÖRA VVS-arbeten.

Vid anlitande av VVS-montör skall branschreglerna för

Säker Vatteninstallation följas i enlighet med föreningens stadgar

och anvisningar.

Vid frågor rörande vatten och avlopp kontaktas i första hand föreningens fastighetsskötare.

Åkerlunds tel. 08-390650

e-post: info@akerlundsfastighet.se

Jourtelefon: 08-187000

Alt. Totalrör tel. 0709-153539 eller 08-6593489