Vattenavstängning

Vid behov av vattenavstängning i samband med renovering/ombyggnad i lägenheterna, så skall styrelsen informeras. Styrelsen kontrollerar att en auktoriserad rörfirma utför arbetet. Om så ej är fallet hänvisar styrelsen till behörig person, som ansvarar för att vattenavstängningen sker på korrekt sätt. Detta debiteras lägenhetsinnehavaren.