Fönsterrenoveringen

En liten statusuppdatering angående fönsterrenoveringen.
-De har börjat med Karlsviksgatan 16.
-De kommer att göra de lägenheter först där de skall renovera och sedan ta de lägenheter där de har anmärkningar. D.v.s. de kommer troligtvis ordna det sist när de börjar bli klara med renoveringen.
-Vissa balkongdörrar tar de också med och renoverar vid behov (vissa är ifrån ~2003).