Årsmöte 2016

Årets föreningsstämma äger rum onsdag 18 maj kl 19.00.

Plats: Bingohallen S:t Eriksgatan 31

Från kl. 18.30 serveras kaffe och bullar i lokalen

Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast den 2/5.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!