Risk för vattenskada!

På förekommen anledning uppmanas all, som skall lufta sina element att rådfråga ordf. Ulf Närlund (tel. 0704-927001) vid minsta tveksamhet betr, HUR element luftas.