Källarstädning

Det är inte tillåtet att förvara något i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar – och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

De som nu förvarar saker i utrymmena utanför källarförråden ombedes därför att inom 14 dagar flytta dessa in i ett förråd eller avlägsna det från källaren. Därefter kommer föremålen att placeras i ett låst utrymme och återfås efter kontakt med styrelsens ordförande Ulf Närlund.

Efter ytterligare en månad kommer det som inte hämtats att slängas.

Ev frågor besvaras av Ulf Närlund

Tel. 0704-927001               e-post: len.naerlund@gmail.com