Glöggafton

Alla medlemmar inbjuds till sedvanlig julglögg i föreningslokalen.
Torsdagen den 12 december kl 18.00.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen