Proposition för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av el.

Alla medlemmar har fått skriftlig information om IMD el. Styrelsen yrkar på att projektet IMD el skall genomföras. Detta kommer att diskuteras efter ordinarie punkter vid årsstämman den 2/6. Inga beslut kommer att fattas, då detta ärende inte står uppsatt på kallelsen till årsstämman, men förslaget kommer att diskuteras.