GALLERGRINDEN

Den automatiska öppningen av gallergrinden mellan gården och Sankt Eriksgatan är nu i funktion. DOCK – det tar några sekunder, innan grinden går tillbaka.

Var därför uppmärksam på att inga obehöriga går in på gården!