Byte av nycklar till entréer samt allmänna utrymmen.

Styrelsen har beslutat att byta till ett nytt nyckelsystem till föreningens entréer samt allmänna utrymmen, såsom källare, tvättstugor m.m. Alla medlemmar kommer att få fyra nycklar till dessa enhetslås med möjlighet att beställa fler. Närmare information om tidpunkt för detta samt utkvittering av nycklar kommer att meddelas längre fram.