OMBYGGNAD AV LÄGENHETER

 

På förekommen anledning vill styrelsen återigen påminna om följande beträffande planerade ombyggnader i lägenheten.

”Ombyggnad, renovering Styrelsen skall bli kontaktad, innan du börjar renovera din lägenhet för att ta ställning till om och hur detta kan påverka huset.”

Styrelsen har att ta ställning till all ombyggnad, som ev. kan vara till men eller skada för föreningens fastigheter

Detta står att läsa i föreningens stadgar §9

samt mer utförligt i ABC på föreningens hemsida.