Glöggafton

Alla medlemmar inbjuds till sedvanlig julglögg       

tisdagen 12 december kl 18.30 i Föreningslokalen.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!

Styrelsen