Gårdsrenoveringen

 

             Fyra offerter som styrelsen erhållit för gårdsrenoveringen presenteras nu i portuppgången i resp. fastighet. Offerterna är baserade på Trädgårdsgruppens tidigare förslag. Därutöver finns skisser på förslaget till utformning av renoveringen.

De som önskar studera offerterna närmare kan få dem per e-post  genom att skriva till ordf. Ulf Närlund

len.naerlund@gmail.com

Styrelsen kommer att hålla ett informationsmöte rörande dessa offerter och den kommande gårdsrenoveringen

Tisdag den 24 oktober kl. 19.00 – 20.00 i föreningslokalen