Grannföreningen BRF Karlsvik 41 installerar bergvärme – Högt ljud i samband med detta

SENS Sustainable Energy Solutions har fått i uppdrag att installera bergvärme för rubricerad bostadsrättsförening.

Borrning och andra arbeten kommer att ske måndag-torsdag mellan kl 07.00-19.00 med start under vecka 33 och pågå ca 8 veckor framåt.

Det kommer vara ett relativt högt ljud i samband med detta, men inget som ligger utanför de riktlinjer och gränsvärden som gäller för Stockholm.

Borrning av energibrunnar kommer att ske på föreningens mark och vi hoppas störa så lite som möjligt.  

Vi vill med detta brev informera er om vad som är på gång och är ni också intresserade av geotermisk energi för uppvärmning i er bostadsrättsförening, kontakta oss enligt nedan.

Mobil: +46 730 53 77 73 karlsvik@sens.se