Höjning av årsavgiften

Styrelsen har beslutat att månadsavgiften höjs med 2% årligen fr o m 2018-01-01.

Höjningen beror på ökande driftskostnader för föreningen.