Trädgården

Information och diskussion beträffande trädgården kommer att hållas

onsdag 1/6 kl.19.00 i närvaro av trädgårdskonsult Eva von Sydow och en arborist.

Utomhus vid bra väder och i föreningslokalen vid dåligt väder.