CYKELRENSNING

PÅMINNELSE

1 november 2023

UPPMÄRKNING

Märk din cykel med en lapp med ditt namn, hus (K16, K18, S17, S19) samt lägenhetsnummer.

Datumet ovan rensas alla cyklar utan namnlapp. Rensningen sker för att

skapa mer utrymme för alla cyklar, som används

HÄMTNING

Onsdag 1/11 fraktas alla cyklar utan namnlapp bort för att förvaras i karantän i 3 månader.

Om en cykel blir felaktigt bortforslad återfås den genom att mejla

info@iRecycle.se

Ange då vilket datum var rensningen? Beskriv cykeln, ungefärlig storlek, modell,

färg, om något annat utmärker cykeln.

Kostnad 350kr att återfå cykeln på Döbelnsgatan 52, Stockholm. 073-444 9999