Tester på fjärrvärmenätet

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari.
Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00
. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.