Behållare för glasavfall

Glasflaskor och glasburkar kastas alltför ofta tillsammans med de vanliga hushållssoporna. Detta utgör en risk för skador för både sophämtare och sopkarusellerna i soprummen.Behållare för glasavfall kommer därför att placeras i gången mot Sankt Eriksgatan bredvid behållarna för matavfall.

Det är önskvärt att alla använder dessa behållare för att kasta sitt glasavfall.