ÅRSMÖTE 2017

Det har tyvärr blivit nödvändigt att ändra dag för årets föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger därför rum

onsdag den 17 maj kl 19.00.

Plats: Bingohallen S:t Eriksgatan 31

Från kl. 18.30 serveras kaffe och bullar i lokalen

Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast den 25/4.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!