Renovering av bastun och barnvagnsrummet

Styrelsen har beslutat att genomföra renovering av bastun efter ett förslag av inredningsarkitekt Lisa Lindström. Barnvagnsrummet kommer också att renoveras och viss ommålning utföras i källartrappan ned till tvättstugan på Sankt Eriksgatan 17. Armaturen i denna tvättstuga skall också ses över.