Avfallsbehållare för papper och kartong

Nu finns också behållare för avfall i form av papper och kartong

 Denna har placerats i gången mot Sankt Eriksgatan bredvid övriga behållare.

Det är önskvärt att kartonger och förpackningar viks ihop, så de ej är så skrymmande.

Tack på förhand! Styrelsen