Nya avfallsbehållare

Behållare för avfall i form av plast och metall

har placerats i gången mot Sankt Eriksgatan bredvid behållarna för matavfall och glas.

Det är önskvärt att burkar och plastförpackningar sköljs ur, innan de kastas, så att vi undviker dålig lukt.

PS Styrelsen tackar alla för att sopmängderna blivit mindre och mer komprimerade.