Årsmöte 2023

Förhandsinformation

Årets föreningsstämma äger rum Torsdagen den 25 maj.

Motioner till årsstämman kan inlämnas till styrelsen fram till den 26 april.