Mangelduk!

Under mycket kort tid har mangelduken i tvättstugan på Sankt E 17

slitits sönder tre gånger. De som använder mangeln ombeds att

LÄSA INSTRUKTIONERNA, som finns vid mangeln

eller fråga  Ulf Närlund hur mangeln skall skötas.

OM något går sönder informera gärna styrelsen.

Den som har lånat stegen i tvättstugan ombeds ställa tillbaka denna, eftersom det är viktigt att kunna öppna fönstret, när torkning pågår.