Höjd månadsavgift

Som alla vet så har kostnadesläget ändrats, vilket innebär att föreningens löpande kostnader har ökat. Fönsterrenoveringen, som tyvärr blev uppskjuten pga pandemin, medför också en stor kostnad.

Styrelsen har därför beslutat att månadsavgiften skall höjas med 10 % tills vidare fr o m 1 april, 2023.