Almarna

Vi är alla i föreningen glada över att ha träd på vår gård framförallt de gamla almarna som förmodligen är äldre än våra hus. Dessa är dock enligt experter drabbade av almsjuka.

Detta har försatt styrelsen i en svår position eftersom många medlemmar önskar ha dem kvar. I korthet så så beskars almarna för några år sedan då mycket döda grenar föll ner från träden. Arboristerna som beskar träden konstaterade att de led av almsjuka. Styrelsen inhämtade därför ytterligare utlåtande om almarna som även de konstaterade att almarna var sjuka. Styrelsen beslöt därför att almarna skulle fällas. Detta väckte mycket känslor i föreningen och 24 medlemmar skrev på en protestlista som hade satts upp i trapuppgångarna.

Styrelsen har därför beslutat att almarna ska stå kvar denna sommar. Nedan följer de utlåtande vi fått:

(1) Nordic tree care.

”Efter platsbesök på onsdag 21 oktober konstaterar vi att båda almarna är angripna med almsjuka och är döende. Träden går inte att rädd och måste tas ned. Hälsningar! Thilo Beeker/Nordictreecare”

(2) HSB:s trädgårdskonsult, som anlitats för att ge förslag på renovering av trädgården,  konstaterade att träden var drabbade av almsjuka.

(3) Trädgårdskonsult Eva von Sydow anlitade arboristen Andreas från Higins för ett utlåtande. Andreas sa att träden är att betrakta som trädruiner och ser det som ett riskmoment att låta dem stå kvar. Han såg att det inte finns liv i många grenar. Över hela trädet växer det dessutom ut vattskott vilka inte är en del av trädet utan skott som skjuter ut från stammen när det är mycket stressat och kräver mer näring. Även en hel del av vattskotten hade slutat växa. Andreas rekommendation är att ta ner träden.

Det förtjänar att påpekas att vår försäkring inte gäller om det händer något relaterat till träden eftersom det konstaterats att de är sjuka.