VATTENALARM

Styrelsen har beslutat att dela ut ett vattenalarm till alla lägenheter, som ett led i att förebygga vattenskador. Vattenalarmet fungerar som en brandvarnare och reagerar med ett högt ljud, då det kommer i kontakt med vatten.
Larmet kommer att delas ut under v 7 och v 8.

Dosan skall placeras på golvet under diskbänken, så nära rören som möjligt. Tag dosan ur sin förpackning och skruva av överdelen. Tag ur batteriet och tag bort skyddshöljet. Anslut därefter batteriet till befintliga kontakter. Skruva tillbaka locket.

Frågor kan ställas till Ulf NärlundTel. 0704-927001

e-post: len.naerlund@gmail.com