Snö på balkongerna

Alla som har balkong ombeds att skotta bort snön, eftersom det rinner ned smältvatten på balkongerna under, när det börjar töa. Detta gäller fr a de balkonger, som ligger överst och som (förstås!) har mest snö. Tack för hjälpen!