Skadliga flygfän

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att vara observanta avseende skadedjur som mal eller annan ohyra, som ni ev. ser i er bostad. Om ni upptäcker något, så kontakta styrelsen på styrelsen@karlsvik39.se