Snö på balkongerna

Det är önskvärt att snön på balkongerna tas undan, så att inte smältvattnet riskerar att skada tröskel och balkongdörr.