SKÄRPNING!

Eftersom vi i denna förening har egna utmärkta möjligheter att sortera sopor i kärl i gången mot Sankt Eriksgatan, har det varit möjligt att förenkla hanteringen av vanliga hushållssopor, som kan kastas genom sopnedkasten. Detta har dessutom minskat föreningens utgifter för sophantering med ca 70.000 kr om året.

Dock är det nu ändå så att sopnedkasten fyllts av bl a lampor, kartonger, flaskor, sladdar, batterier mm, som absolut inte kan kallas hushållssopor. Detta innebär att styrelsen får ägna sig åt att ta hand om sopor, när det blir fullt i soprummen.

ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT ATT SORTERA BÄTTRE!